[giaban]50.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Trắng Thông Tin
Giá: 50.000 VND
- Báu Vật gồm có:  Cop 357, v.v

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook AD: Nguyễn Cường
share acc cf 2017


[/tomtat]

[kythuat]
[giaban]30.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Trắng Thông Tin
Giá: 30.000 VND
- Báu Vật gồm có:  Riuf Gold, v.v

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook AD: Nguyễn Cường
share acc cf 2017


[/tomtat]

[kythuat]
[giaban]50.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Trắng Thông Tin
Giá: 50.000 VND
- Báu Vật gồm có:  687, Awm , v.v

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook AD: Nguyễn Cường
share acc cf 2017


[/tomtat]

[kythuat]
[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Trắng Thông Tin
Giá: 0.000 VND
- Báu Vật gồm có:  

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook AD: Nguyễn Cường
share acc cf 2017


[/tomtat]

[kythuat]

[giaban] ĐÃ BÁN[/giaban]

[tomtat] ĐÃ BÁN

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook AD: Nguyễn Cường
share acc cf 2017


[/tomtat]

[kythuat]
[giaban]50.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Trắng Thông Tin
Giá: 50.000 VND
- Báu Vật gồm có:  Cop 357, v.v- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook AD: Nguyễn Cường
share acc cf 2017


[/tomtat]

[kythuat]
[giaban]30.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Trắng Thông Tin
Giá: 30.000 VND
- Báu Vật gồm có:  

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook AD: Nguyễn Cường
share acc cf 2017


[/tomtat]

[kythuat]

Nick Trắng Thông Tin
Nick Còn SMS
Nick Vip Trên 2Triệu
nhan qua cf