[giaban]550.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Full Thông Tin
Giá: 550.000 VND

- Báu Vật gồm có: Venus, 3z Legend, Kac Gold, Aa12 Buster, Mtp Ghetto, v.v


- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook ad: Nguyễn Cường
chia sẽ acc cf miễn phí[/tomtat]

[kythuat]

[giaban] ĐÃ BÁN[/giaban]

[tomtat] ĐÃ BÁN
chia sẽ acc cf miễn phí[/tomtat]

[kythuat]

[giaban] ĐÃ BÁN[/giaban]

[tomtat] ĐÃ BÁN
chia sẽ acc cf miễn phí[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]20.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Full Thông Tin
Giá: 20.000 VND

- Báu Vật gồm có: Set Red, v.v

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook ad: Nguyễn Cường
chia sẽ acc cf miễn phí[/tomtat]

[kythuat][giaban]20.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Full Thông Tin
Giá: 20.000 VND

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook ad: Nguyễn Cường
chia sẽ acc cf miễn phí[/tomtat]

[kythuat][giaban]30.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Thông tin nick cf:  Full Thông Tin
Giá: 30.000 VND

- Báu Vật gồm có: Trg Aries, v.v

- Mua nick cf gọi ngay: 098.155.0000 hoặc 0988.281.683
- Facebook ad: Nguyễn Cường
chia sẽ acc cf miễn phí[/tomtat]

[kythuat][giaban] ĐÃ BÁN[/giaban]

[tomtat] ĐÃ BÁN
chia sẽ acc cf miễn phí[/tomtat]

[kythuat]
Nick Trắng Thông Tin
Nick Còn SMS
Nick Vip Trên 2Triệu
nhan qua cf