Hướng Dẫn Thay Đổi Thông Tin Nick CF

Hướng Dẫn Thay Đổi Thông Tin Nick CF

Cách Thay Đổi Thông Tin Nick Cf Sau Khi Mua Nick Tại MuaNickCf.Com:

Shop có 3 loại nick các bạn sau khi mua cần làm như sau:

Loại 1: Nick trắng thông tin. ( Chưa cài 1 thông tin gì)
Bạn xem chi tiết cách đổi thông tin sau khi mua tại đây:

Tại đây: http://www.muanickcf.com/p/cach-cap-nhat-thong-tin-nick-cf-vtc-game.html

Loại 2: Nick chỉ còn Sms Plus ( Sms Plus có thể lấy lại mật khẩu được khi mất )
Chi tiết xem tại đây:
http://www.muanickcf.com/p/cach-dang-ki-so-dien-thoai-sms-plus.html

Loại 3:
Acc full thông tin:
Các bạn xem cách thay đổi thông tin chi tiết:
http://www.muanickcf.com/p/cach-thay-oi-thong-tin-nick-cf.html

Xem thêm:
- Mua nick cf 2 vip giá 10k tại đây http://muanickvip.com 

nhan qua cf